(1)
Mohd Bhukhari, A.; Mohd Subri, I. Mendepani Cabaran Pandemik Covid-19 Di Malaysia: Aplikasi Konsep Murunah Dalam Fiqh Ibadah. perdanajournal 2020, 9, 11-23.