Ramly, A. F., Wan Chik, W. M. Y., Wan Jusoh, W. H., Ali, M. S., & Yusof, A. T. (2020). Satu Talam Empat Orang: Amalan Makan Bertalam Di CCSC Kuala Terengganu Dan Kaitannya Dengan Kerohanian Keluarga. Perdana: International Journal of Academic Research, 9(1), 1-10. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/72