Musa, N. A., & Abd Rahman Shah, H. (2020). Penyebaran Fahaman Bertentangan Akidah Islam Di Media Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Dan Syariah Di Malaysia. Perdana: International Journal of Academic Research, 9(1), 24-35. Retrieved from http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/96