RAMLY, A. F.; WAN CHIK, W. M. Y.; WAN JUSOH, W. H.; ALI, M. S.; YUSOF, A. T. Satu Talam Empat Orang: Amalan Makan Bertalam Di CCSC Kuala Terengganu Dan Kaitannya Dengan Kerohanian Keluarga. Perdana: International Journal of Academic Research, v. 9, n. 1, p. 1-10, 15 Dec. 2020.