MUSA, N. A.; ABD RAHMAN SHAH, H. Penyebaran Fahaman Bertentangan Akidah Islam Di Media Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Dan Syariah Di Malaysia. Perdana: International Journal of Academic Research, v. 9, n. 1, p. 24-35, 15 Dec. 2020.