Ramly, Ahmad Faizal, Wan Mohd Yusof Wan Chik, Wan Hishamudin Wan Jusoh, Mohd Safri Ali, and Ahmad Tarmizi Yusof. 2020. “Satu Talam Empat Orang: Amalan Makan Bertalam Di CCSC Kuala Terengganu Dan Kaitannya Dengan Kerohanian Keluarga”. Perdana: International Journal of Academic Research 9 (1), 1-10. http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/72.