Musa, Nurul Atira, and Hendun Abd Rahman Shah. 2020. “Penyebaran Fahaman Bertentangan Akidah Islam Di Media Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Dan Syariah Di Malaysia”. Perdana: International Journal of Academic Research 9 (1), 24-35. http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/96.