Ramly, A. F., Wan Chik, W. M. Y., Wan Jusoh, W. H., Ali, M. S. and Yusof, A. T. (2020) “Satu Talam Empat Orang: Amalan Makan Bertalam Di CCSC Kuala Terengganu Dan Kaitannya Dengan Kerohanian Keluarga”, Perdana: International Journal of Academic Research, 9(1), pp. 1-10. Available at: http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/72 (Accessed: 22April2021).