Ramly, A. F., W. M. Y. Wan Chik, W. H. Wan Jusoh, M. S. Ali, and A. T. Yusof. “Satu Talam Empat Orang: Amalan Makan Bertalam Di CCSC Kuala Terengganu Dan Kaitannya Dengan Kerohanian Keluarga”. Perdana: International Journal of Academic Research, Vol. 9, no. 1, Dec. 2020, pp. 1-10, http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/72.