Musa, Nurul Atira, and Hendun Abd Rahman Shah. “Penyebaran Fahaman Bertentangan Akidah Islam Di Media Sosial Dari Perspektif Undang-Undang Dan Syariah Di Malaysia”. Perdana: International Journal of Academic Research 9, no. 1 (December 15, 2020): 24-35. Accessed April 22, 2021. http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/96.