Ali Alfakir, Ali Saleh. “القضاء الرسمي وحل النزاعات وأثره على عملية التنمية في الجمهورية اليمنية”. Perdana: International Journal of Academic Research 9, no. 1 (December 23, 2020): 45-70. Accessed April 22, 2021. http://perdanajournal.com/index.php/perdanajournal/article/view/98.